Обучителните семинари по гражданско образование и медийна грамотност за учители в рамките на проект КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] продължават и през месец май. Очаква да бъдат проведени още 14 обучителни семинара в 7 български града в необлагодетелствани региони.

По време на Онлайн обучителните семинари по гражданско образование, с учителите работят лекторите Антоний Гълъбов, преподавател в НБУ и Борислав Мавров, програмен директор на Европейски институт. Представят се теми и похвати за повишаване на интереса на учениците към темите за гражданското образование. С учителите се провежда и практическа работа. Отделено е и време за дискусия и въпроси.

Онлайн обучителните семинари по медийна грамотност водят журналистите Огнян Бояджиев и Йоанна Николова-Кар. Освен темата за медийна грамотност, в работата с учителите е включена и практическа част с акцент върху методите за оценка на достоверността на различните източници на информация и новини.

Посланието към учителите е да разширят кръгозора на учениците и да се научат да разпознават медиите, което е важно за получаване на достоверна информация, както и да бъдат активни граждани и да отстояват своята позиция.
Предстои работа с учителите от останалите градове в необлагодетелствани региони, заложени в рамките на проект КЛАС. Следваща стъпка е провеждането на обучителни ателиета по гражданско образование и медийна грамотност за ученици.
Проектът КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 186 866 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проектa е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Вижте още