През месец април, в рамките на проект КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели], бяха проведени 12 онлайн обучителни семинара по гражданско образование и медийна грамотност в 6 български града в необлагодетелствани региони.

По време на Онлайн обучителните семинари по гражданско образование, с учителите работиха лекторите Антоний Гълъбов, преподавател в НБУ и Борислав Мавров, програмен директор на Европейски институт. Бяха представени теми и похвати за повишаване на интереса на учениците към темите за гражданското образование. С учителите бе проведена и практическа работа, след която възникваха различни дискусии и обмяна на добри практики.

Онлайн обучителните семинари по медийна грамотност бяха водени от журналистите Огнян Бояджиев и Йоанна Николова-Кар. Освен темата за медийна грамотност, в работата с учителите бе включена и практическа част с акцент върху методите за оценка на достоверността на различните източници на информация и новини.

Посланието към учителите е да разширят кръгозора на учениците и да се научат да разпознават медиите, което е важно за получаване на достоверна информация, както и да бъдат активни граждани и да отстояват своята позиция.
Предстои работа с учители от още 8 български града в необлагодетелствани региони, в рамките на проект КЛАС. Следваща стъпка е провеждането на обучителни ателиета по гражданско образование и медийна грамотност за ученици.

Вижте още